Biomedica

Mikrobiologia

Biomedica oferuje testy mikrobiologiczne oraz odczynniki, a także:

  • Pożywki
  • Systemy testowe do identyfikacji organizmów i wykrywania oporności