Biomedica

Gastroenterologia

Dostarczamy innowacyjnych produktów i systemów analizy do wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu pokarmowego, np.: GastroPanel® - badania wykonywane z próbki krwi, używane do diagnostyki chorób żołądka i związanego z nimi ryzyka, panel FilmArray GI  wykrywający cały szereg powszechnych patogenów przewodu pokarmowego wywołujących biegunki, testy Xpert C.difficile wykrywające na poziomie molekularnym toksynogenne szczepy i różnicujące potencjalnie hiperwirulentne szczepy wytwarzające toksynę binarną, takie jak szczep 027/NAP1, a także wiele innych testów mających zastosowanie w gastroenterologii.