Biomedica

Onkologia i testy genetyczne

Markery nowotworowe to substancje biologiczne produkowane przez komórki nowotworowe.
Idealny marker nowotworowy powinien być wykorzystywany w badaniach przesiewowych, diagnostyce oraz do monitorowania progresji choroby. 
Dokładna interpretacja markerów nowotworowych doprowadziła do wzrostu ich klinicznego znaczenia.

Oferujemy testy immunologiczne wykrywające markery nowotworowe następujących firm: