Biomedica

Anestezjologia i intensywna opieka medyczna

Nowoczesna anestezja wymaga stosowania różnorodnego sprzętu medycznego, w zależności od potrzeb (sprzęt przenośny, wsparcie operacji chirurgicznych, intensywna terapia). Anestezjolodzy muszą posiadać wszechstronną wiedzę na temat produkcji i użytkowania gazów medycznych, środków znieczulających, medycznych układów oddechowych i różnych aparatów do znieczuleń (w tym parowników, urządzeń wentylujących i modułów pomiaru ciśnienia)  a także zagadnień związanych z ich użytkowaniem (bezpieczeństwo, zagrożenia, ograniczenia). Wszystko po to, aby w codziennej praktyce klinicznej zapewnić maksiumum bezpieczeństwa i kompetencji.

Pacjenci oddziałów intensywnej opieki medycznej mogą wymagać wspomagania funkcji życiowych (hipertensja/hipotensja), kompresji dróg oddechowych (użycie respiratora) także w przypadku ostrej niewydolności nerek, potencjalnie śmiertelnych zaburzeń rytmu serca lub skutków niewydolności wielu organów (zespół dysfunkcji wielonarządowej). Również pacjenci po dużych zabiegach chirurgicznych często wymagają kilkugodzinnej intensywnej/inwazyjnej obserwacji, jeżeli ich stan zdrowia nie pozwala na przeniesienie oddział rutynowy.

W naszej ofercie znaleźć można wiele produktów istotnych dla funkcjonowania oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii:

  • Zamknięte, bezigłowe porty, często wykonywane na zamówienie klienta
  • Opatrunki antybakteryjne
  • Urządzenia do hemofiltracji
  • Urządzenia monitorujące stan zdrowia pacjenta
  • Cewniki żył centralnych