Biomedica

Higiena

Higiena medyczna dotyczy stosowania praktyk higienicznych związanych z  podawaniem leków i opieką medyczną, które zapobiegają lub minimalizują występowanie i rozprzestrzenianie się chorób.

Procedury higieny medycznej obejmują:

  • Izolację lub kwarantannę osób chorych i materiałów zakaźnych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji
  • Sterylizację przyrządów wykorzystywanych w zabiegach chirurgicznych
  • Stosowanie ochronnej odzieży i innych barier, takich jak: maski, kombinezony, czepki, okulary i rękawiczki
  • Stosowanie odpowiednich materiałów opatrunkowych
  • Bezpieczne usuwanie odpadów medycznych
  • Dezynfekcję przedmiotów wielokrotnego użytku (pościeli, poduszek, ubrań)
  • Stosowanie odpowiednich metod mycia dłoni, zwłaszcza przed operacjami.

Dostarczamy również bezdotykowe systemy dezynfekcji rąk, opatrunki antybakteryjne, stacje mycia bez użycia wody, urządzenia do monitorowania czystości poprzez pomiar ATP, urządzenia kontrolujące poziom środków dezynfekujących i detergentów.