Biomedica

Privacy Statement

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH
Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie zgodnie z regulacjami prawnymi (RODO). Przedstawiając poniżej informacje o ochronie danych osobowych, chcemy powiadomić Państwa o najważniejszych aspektach przetwarzania danych osobowych w obrębie naszej strony internetowej. 
Biomedica Poland Sp. z o.o. (zwana dalej “Biomedica”) zgodnie z prawem oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zastosowano wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W szczególności zastosowano środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony pod względem poufności, integralności i dostępności,  a także stabilności systemu.
W dalszej części pragniemy wyjaśnić jakie dane zostają zbierane i co następnie się z nimi dzieje. Jednakże nie możemy zagwarantować, że stosowana przez nas polityka prywatności obowiązuje na innych stronach, do których prowadzą linki z naszej strony internetowej.

Zbieranie danych
Zawsze możesz odwiedzić naszą stronę i korzystać z niej bez ujawniania swoich danych osobowych. Jednak dostęp do naszej strony internetowej powoduje automatyczne zapisywanie danych dla celów bezpieczeństwa, takie jak nazwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której nas  odwiedzasz, odwiedzane strony internetowe, twój adres IP, używana przeglądarka, data i godzina, jak również czas trwania wizyty. Chociaż dane te mogą umożliwić identyfikację, nie są one przez nas osobiście oceniane, ale mogą służyć do celów statystycznych.

Zbieranie i przetwarzanie danych

Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, i adres pocztowy lub numer telefonu, będą zbierane tylko wtedy, gdy aktywnie przekażesz je w formie e-maila, podczas wypełniania formularzy, udzielania odpowiedzi na zapytania, dostarczania wymaganych materiałów lub do realizacji zamówień i do administracji technicznej. Dane te przetwarzamy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych idgF, a także z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Twoje dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim lub przekazywane w inny sposób, wyłącznie jeśli jest to konieczne do wykonania umowy lub jeśli wcześniej wyraziłaś/eś na to zgodę.
Wyłączając wspomniane wcześniej przypadki w niniejszej polityce ochrony danych, firma Biomedica nie będzie sprzedawać, dystrybuować, ani w inny sposób udostępniać danych osobowych stronom trzecim poza firmą Biomedica i jej oddziałami. Twoje dane osobowe mogą jednak być przekazywane firmom związanym z Biomedica. W takim przypadku możliwe jest, że Twoje dane będą przetwarzane na innych serwerach i w innych krajach.
Dane osobowe mogą być również ujawniane stronom trzecim, które działają na rzecz lub w imieniu Biomedica (na przykład: dostawcy, spedytorzy, dostawcy usług IT, firmy usługowe itp.).
Przekazywanie danych osobowych do instytucji państwowych i władz jest możliwe wyłącznie w ramach obowiązkowych przepisów krajowych. Nasi pracownicy, dostawcy, dostawcy usług IT i partnerzy handlowi są zobowiązani przez nas do zachowania poufności.

Prawo dostępu, sprostowania oraz do odwołania zgody
Masz prawo do sprawdzania i poprawiania swoich danych osobowych, które zostały przez nas zapisane. W dowolnym momencie masz również prawo do odwołania zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych. Jeśli poinformujesz nas, że chcesz, aby Twoje dane nie były wykorzystywane jako podstawa do przyszłych kontaktów, będziemy tego przestrzegać.
W przypadku takich powiadomień, wyślij e-mail na adres "gdpr(at)bmgrp.at". Zwróć uwagę, że zwykłe wiadomości e-mail nie są wysyłane przez bezpieczne połączenia.

Biuletyn
Użytkownicy, którzy nie chcą już otrzymywać naszego biuletynu lub naszych
e-maili marketingowych, mogą zrezygnować z subskrypcji.

Przechowywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji usługi, o wykonanie której zwróciłeś się do nas lub na jaką wyraziłeś zgodę, chyba że zgodnie z prawem będziemy zobowiązani do zachowania tych informacji przez dłuższy czas.

Informacje i uwagi o prawach autorskich
Tekst, zdjęcia, grafika, a także układ tej witryny podlegają ogólnoświatowym prawom autorskim. Nieautoryzowane użycie, powielanie lub przesyłanie poszczególnych treści lub pełnych stron będzie ścigane na podstawie prawa karnego i cywilnego. Cała zawartość została dokładnie sprawdzona. Niemniej jednak nie można zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności informacji. Nasza odpowiedzialność jest zatem wykluczona. Linki do innych stron zostały starannie wybrane. Ponieważ nie mamy wpływu na ich treść tych stron internetowych, nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za ich zawartość.

Zawartość
Zawarty tekst, treści i informacje nie posiadają gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za dezinformację lub wprowadzające w błąd treści. Jako podstawę zastosowano wytyczne prawa austriackiego.
Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może mieć wady bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Polityka ochrony danych wykorzystywanych przez Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics, której dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez "pliki cookie" na temat korzystania z witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w znajdujący się  USA i tam przechowywane.
W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z działaniem witryny i korzystaniem z Internetu i przekaże je właścicielowi witryny. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.
Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, zmieniając odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki; jednak zwracamy uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji na tej stronie. Ponadto możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie związane z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem : tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pliki cookie (ciasteczka)
Te strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przechowywane w przeglądarce.
Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na akceptację plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach lub tak, aby zupełnie wyłączyć zapisywanie plików cookie, a także ustawić automatyczne ich usuwanie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.
Żródło: eRecht24

Punkt informacyjny
W przypadku pytań dotyczących prywatności prosimy o kontakt:
Ingrid Hend

Obowiązujące prawo
Ta strona internetowa podlega prawu austriackiemu.

Stan informacji
Biomedica Medizinprodukte GmbH zastrzega sobie prawo do dodawania lub zmieniania informacji na tej stronie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia lub uzasadnienia, jak również do całkowitego zaprzestania obsługi tej witryny.
Biomedica Medizinprodukte GmbH
Divischgasse 4
1210 Wiedeń
Austria